Zasady przyjęcia

ZASADY PRZYJĘCIA
 
Osoba, która chciałaby zostać przyjęta do naszej placówki powinna udać się do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownik ten udzieli pomocy w zakresie przygotowania wymaganej dokumentacji oraz udzieli niezbędnych informacji, do jakich instytucji należy udać się, by uzupełnić dokumentację.
    Każda osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć do korzystania z oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy zobowiązana jest do posiadania następujących dokumentów:

 
 
Niezbędne dokumenty związane z przyjęciem uczestnika do ŚDS:
1. Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa
2. Zaświadczenie lekarza rodzinnego
3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
4. Decyzja kierująca do ŚDS wydana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie.
w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020