Usługi świadczone przez ŚDS

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ŚDS
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy, obejmują w szczególności:
 
1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 
4) poradnictwo psychologiczne;
 
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 
7) niezbędną opiekę;
 
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 
9) Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.
 
10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
 
Usługi w ŚDS  świadczone
w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.
 
w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020