Pokój psychologa, pokój wyciszeń

ROLA PSYCHOLOGA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

    Zajęcia prowadzone przez psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się w grupach 2-3 osobowych, ale częściej indywidualnie. Terapia indywidualna obejmuje bezpośredni kontakt psychologa z uczestnikiem oparty na silnym związku i przebiegający w warunkach szczególnej dyskrecji. Terapia grupowa kładzie nacisk na poprawę sposobu funkcjonowania uczestników w relacjach z innymi ludźmi. Uczestnicy terapii grupowej opowiadają o swoich problemach i o ważnych dla siebie aspektach życia oraz słuchają, jakie kłopoty mają inni i jak sobie z nimi radzą. Jednocześnie środowisko grupy staje się dla uczestników terapii miejscem nawiązywania kontaktów między sobą, dzięki czemu mogą rozpoznać własne schematy komunikowania się oraz dowiedzieć się jak są odbierani przez innych. Relaksacja prowadzi do obniżenia napięcia mięśniowego i - równocześnie - złagodzenia napięcia psychicznego. Polega na wyobrażaniu sobie stanu spokoju i bezpieczeństwa oraz świadomym rozluźnianiu mięśni.
    
     Dodatkowo w ramach terapii prowadzi się również zajęcia w postaci zabawy. Osoby mające kłopoty z wyrażeniem słowami, na czym polegają ich problemy, łatwiej wyrażają swoje niepokoje w trakcie zabawy. Poprzez nie często można zaobserwować u uczestników wydarzenia będące źródłem stresu danej osoby. Często dołącza się malowanie i rysowanie. Celem tego typu terapii jest uczenie uczestników jak wyrażać swoje problemy i jak sobie z nimi.
 
Metody i techniki stosowane w psychoterapii:
1.    dialog terapeutyczny: psycholog słuchając wypowiedzi uczestnika stara się zrozumieć to, czego dana osoba sama o sobie nie wie i uprzytomnić mu to, co może ułatwić odzyskanie kontroli nad sobą i nad sytuacją,
2.    sterowane wyobrażenia: polega na zachęcaniu uczestnika, by w stanie relaksu, wyobrażał sobie rozmaite sceny, które dla większości osób mają istotne, symboliczne znaczenie ( np. droga przez las, wspinanie się pod górę, zwiedzanie domu itp.)
3.    rysunek psychoterapeutyczny: rysowanie może być procedurą diagnostyczną, ale również sam kontakt ze sztuką ma w pewnym stopniu funkcję uzdrawiającą,
4.    trening asertywności - celem jest zwalczenie lęku w sytuacjach nagłych i zaskakujących i nauczenie reakcji adekwatnych do sytuacji. Uczy nieskrępowanego wypowiadania sądów, swobodnego zachowania względem ludzi będących autorytetami itp.
    W czasie zajęć (warsztaty terapeutyczne, trening umiejętności prospołecznych,
rozmowy indywidualne) prowadzonych przez psychologa są realizowane następujące cele:
1.    ograniczenie zachowań agresywnych,
2.    składanie odpowiedzialnych, przemyślanych obietnic,
3.    rozwijanie umiejętności porozumiewania się,
4.    poznawanie zasad poprawnej komunikacji, barier istniejących w komunikacji międzyludzkiej oraz sposobów ich przełamywania,
5.    kształtowanie postawy otwartej na świat i innych ludzi ułatwiające rozwiązywanie konfliktów,
6.    uświadamianie sposobów postępowania, które łagodzą skutki stresu.

w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020