Muzyczno-teatralna

PRACOWNIA MUZYCZNO- TEATRALNA

 
 Zajęcia prowadzone w pracowni muzyczno- multimedialnej ukierunkowane są w szczególności na:
 
  • zaktywizowanie i zmotywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości poprzez:
- pokazy filmowo-kabaretowe
- pogadanki na temat systemu motywacyjnego
- scenki dramowe
- elementy pantomimy
- motywowanie do działań zwiększających zdolność do niezależnego życia                         
-organizowanie mini teleturniejów, wprowadzanie gier logicznych, kalambur itp.
- zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa, pomocy, opieki

 
  • rozwijanie zainteresowań i osobowości uczestników poprzez
 - organizowanie  mini warsztatów muzycznych i tworzenie zespołu muzycznego „Zespół zgrany” i „Kolędnicy z Żegociny”, udział w przeglądach   i festiwalach
- organizowanie mini warsztatów teatralnych i tworzenie grupy „Energia”, udział w przeglądach i festiwalach
- tworzenie i oglądanie prezentacje multimedialnych
- odtwarzanie nagrań audiobook’ow
- organizowanie konkursów karaoke, tańców integracyjnych, zabaw muzyczno-ruchowych                             
- organizowanie mini warsztatów fotograficznych (wykonywanie zdjęć, obróbka w programach graficznych, organizowanie wystaw, umieszczanie zdjęć w galerii na stronie internetowej ŚDS, udział w konkursach fotograficznych).
-  doskonalenie warsztatu muzycznego: nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu i interpretacji tekstu, nauka wyrażania swoich emocji, tworzenie śpiewników, śpiew przy akompaniamencie gitary

 
  • nauka korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego poprzez:
- łagodzenie negatywnych odczuć uczestników, napięć, stresów, lęków związanych  z niepełnosprawnością poprzez m.in. ćw. relaksacyjne, odtwarzanie nagrań z muzyką relaksacyjną itp.
- wyjścia na organizowane przez różne instytucje koncerty, wystawy, przedstawienia itp.
- tworzenie własnego słuchowiska

 
  • znajomość i umiejętność uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej poprzez:
- korzystanie z różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej (wyjścia do czytelni, do Centrum Kultury itp.)
- motywowanie uczestników do działań zwiększających zdolność do niezależnego życia
- utrzymywanie kontaktów z byłymi uczestnikami ŚDS
- wyjazdy na koncerty, organizowane spotkania, imprezy okolicznościowe

 
  • przygotowanie do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy
* Wspierane w zdobywaniu umiejętności przydatnych do podjęcia zatrudnienia-uzupełnianie zajęć, na których prowadzone są  treningi umiejętności społecznych  i uzawodowienia poprzez stosowanie elementów:
-muzykoterapii
-choreoterapii
-biblioterapii
-teatroterapii
-filmoterapii
-arteterapii
-śmiechoterapii
-ludoterapii
- egzekwowanie wykonywania umiejętności nabytych podczas zajęć poprzez zastosowanie zasady systematyczności i powtarzalności

 

Galeria zdjęć

w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020