Metody i formy pracy

METODY PRACY

Podstawą prowadzonych zajęć jest wielozmysłowa stymulacja, która przejawia się w stosowanych metodach  pracy takich jak:

-metody uczenia się: prób i błędów, naśladownictwo, identyfikacja, warunkowanie, trening
- metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką, rozmowy kierowane;
- metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji (pantomima), drama, problemowa itp.
- metody oparte na obserwacji i pomiarze: pokaz, pomiar, ;
- metody praktyczne:  uczenie się przez działanie; metody ćwiczebne, metody realizacji zadań wytwórczych

 
FORMY PRACY:
 
- indywidualna
- grupowa
- zespołowa
 
w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020